Artykuły z kategorii POIiŚ


Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 07/04/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowania do realizacji projektu pn.: Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przej...

Czytaj więcej

Rozpoczęto prace związane z budową parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej 09/08/18

Rozpoczęto prace związane z realizację projektu pn.  „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 64, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 933 137,83 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 3...

Czytaj więcej

Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 04/06/18

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : - wzni...

Czytaj więcej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 04/06/18

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez: specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgło...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność