Artykuły z kategorii POIiŚ


Termomodernizacja wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie Szkoły muzycznej w Bobowej 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie Szkoły muzycznej w Bobowej” w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest polepszenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Muzycznej, poprz...

Czytaj więcej

Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projektem zostanie objętych 5 szkół tj.: - Szkoła Podstawowa w Brzanie,  Brzana 10 38-350 Brzana, - Szko...

Czytaj więcej

Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 07/04/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowania do realizacji projektu pn.: Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 - Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przej...

Czytaj więcej

Rozpoczęto prace związane z budową parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej 09/08/18

Rozpoczęto prace związane z realizację projektu pn.  „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 64, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 933 137,83 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 3...

Czytaj więcej

Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 04/06/18

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. : - wzni...

Czytaj więcej

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 04/06/18

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez: specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgło...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność