Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 07/04/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowania do realizacji projektu pn.: Doposażenie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 – Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej zorganizowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

W ramach projektu do szkół podstawowych na terenie Gminy Bobowa zostaną zakupione i zamontowane narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

  1. 6 symulatorów roweru – do 6 szkół podstawowych: Bobowa, Brzana, Siedliska, Jankowa, Wilczyska, Stróżna
  2. 5 trenażerów czasu reakcji – do 5 szkół podstawowych: Brzana, Siedliska, Jankowa, Wilczyska, Stróżna
  3. 4 symulatory zderzenia – do 4 szkół podstawowych: Brzana, Siedliska, Jankowa, Stróżna

Szacunkowy koszt całkowity zadania wynosi 480 955,20 zł, dofinansowanie w wysokości 408 811,91 zł.

Dodatkowo informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:
a) e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/ .


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność