Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach 04/06/18

W związku z rozpoczęciem przez Gminę Bobowa realizacji projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez:

  1. specjalny adres e-mail (POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

k.z.