Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 04/06/18

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 983 217,76 zł, z czego dofinansowanie stanowi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. :

– wzniesień geologicznych zawierających roślinność i skały charakterystyczne dla danego regionu tj. Tatry, Pieniny, Beskidy, Góry Świętokrzyskie,

– nasadzenia nowych drzew i krzewów oraz wykonanie terenów trawiastych,

– układu komunikacyjnego w formie alejek i placów, który umożliwi pełną ekspozycję walorów krajobrazowych,

– małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, drewniana altana z miejscem na grilla, drewniana studnia,

– oświetlenia LED  w oparciu o instalacje fotowoltaiczne,

– oczka wodnego z fontanną,

– placu zabaw.

Projekt będzie realizowany w latach 2018-2019. Park powstanie na działce nr 399/4 w Bobowej przy ul. Zielonej.

PLAKAT


k.z.