Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa” w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Projektem zostanie objętych 5 szkół tj.:

– Szkoła Podstawowa w Brzanie,  Brzana 10 38-350 Brzana,

– Szkoła Podstawowa w Siedliskach,  Siedliska 259  38-324 Siedliska,

– Szkoła Podstawowa w Jankowej, Jankowa 37 38-350 Bobowa,

– Szkoła Podstawowa w Wilczyskach, Wilczyska 29  38-350 Bobowa,

– Szkoła Podstawowa w Stróżnej, Stróżna 188 38-350 Bobowa.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych na terenie Gminy Bobowa. W ramach inwestycji przewidziana jest kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych, w tym wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, stropu/stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, wykonanie instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacja instalacji c.o. wraz z zastosowaniem pomp ciepła.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 125 000,00 zł, w tym dofinansowanie stanowi 17 987 804,00 zł.

Dodatkowo informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:

  1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

  1. elektroniczny system zgłoszeń na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność