Termomodernizacja wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie Szkoły muzycznej w Bobowej 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Termomodernizacja wraz z zastosowaniem OZE w obiekcie Szkoły muzycznej w Bobowej” w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest polepszenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Muzycznej, poprzez wykonanie termomodernizacji i zastosowanie OZE. Zakres zadania obejmuje wykonanie ocieplenia fundamentów, modernizacji kotłowni oraz oświetlenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 734 984,47 zł, w tym dofinansowanie stanowi 597 548,00 zł.

Dodatkowo informuje się o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:

  1. adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl

lub

  1. elektroniczny system zgłoszeń na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność