Rozpoczęto prace związane z budową parku przyrodniczo – geologicznego w Bobowej 09/08/18

Rozpoczęto prace związane z realizację projektu pn.  „Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wykonawcą robót jest Firma Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila, Wilczyska 64, 38-350 Bobowa. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 933 137,83 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 337 473,72 zł. Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie m.in. :

  1. Ukształtowanie terenu, poprzez usypanie pagórków, dowóz ziemi, wyplantowanie;
  2. Ścieżki dla pieszych;
  3. Wiata – Stary Domek z ogrodzeniem ze sztachet, ogródek wiejski, stół, ławka, stara studnia, charakterystyczna roślinność;
  4. Szata roślinna (żywopłot oddzielający kompleks od strony PKP- tory)
  5. Wiaty przy wejściu gdzie będzie można promować produkty regionalne,
  6. Posadzenie grupy drzew w tym na pagórkach – różne formacje skalne np. obłożenie pagórka: granitem – imitacja Tatr; wapieniem – imitacja Jury Krakowsko-Częstochowskiej; flisem- imitacja Bieszczad; moreną – imitacja Północy Polski;
  7. Festiwal roślin: grupy roślin np. grupy roślin cebulowych, różaneczniki; święto roślin bylinowych, wrzosowisko;
  8. Skupiska drzew, podświetlane ścieżki (lampy hybrydowe);
  9. Mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).

Całkowita powierzchnia parku to 10 354,40 m2. Planowany termin zakończenia prac do 31 maja 2019 r.

PLAKAT


k.z.