Artykuły z kategorii Wiadomości


Ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 07/12/18

Czytaj więcej

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie „Ławki Niepodległości” 05/12/18

Gmina Bobowa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Całkowita wartość projektu wynosi 37 500,00 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej stanowi 18 750,00 zł  tj. 50%. Ławka Niepodległości posadowiona zostanie obok Szkoły Muzycznej w Bobowej. Będzie posiadać zarówno walory edukacyjne, jak i praktyczne. Siedząc na Ławce, każdy będzie mógł posłuchać Marszu Pierwszej Brygady i nagr...

Czytaj więcej

Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/11/18

O G Ł O S Z E N I E W dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. Podjęcie uchwał w sp...

Czytaj więcej

Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej 14/11/18

W dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) o godzinie 10:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się I Sesja Rady Miejskiej. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu wraz z porządkiem obrad

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 26/10/18

Sprawozdanie (PDF)

Czytaj więcej

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Bobowej 22/10/18

Protokół (PDF)

Czytaj więcej

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Bobowej 22/10/18

Protokół (PDF)

Czytaj więcej

Informacja dotycząca dofinansowania do kotłów gazowych 12/10/18

Burmistrz Bobowej informuje, że Gmina Bobowa w partnerstwie z Klastrem Energii Biała - Ropa podjęła starania o pozyskanie dofinansowania na wymianę starych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na nowe kotły gazowe. Z uwagi na krótki termin naboru wniosków prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do Urzędu Miejskiego, pokój nr 18 w terminie do dnia 19 października 2018 r. w celu wypełnienia Deklaracji uczestnictwa w projekcie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejsk...

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 10/10/18

Informacja Burmistrza Bobowej o rozpoczęciu konsultacji (PDF)

Czytaj więcej

Termin najbliższej sesji Rady Miejskiej 10/10/18

O G Ł O S Z E N I E W dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 13.30, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. Interpelacje radnych. Zapytania i wnioski sołtysów. Sprawozdanie z działalno...

Czytaj więcej

Ogłoszenie: Spotkanie informacyjne w sprawie programu „Czyste powietrze” 28/09/18

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 3 października 2018 r. (środa) o godz. 18:00 w Sali Widowiskowej „Koronka” w Bobowej (ul. Rynek 2) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie Programu „Czyste powietrze”. Program przewiduje dofinansowanie m.in. na: wymianę starych źródeł ciepła, docieplenie przegród budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych b...

Czytaj więcej

Oczyszczacze powietrza dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 26/09/18

Dnia 28 sierpnia 2018 r. Burmistrz Bobowej podpisał umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie darowizny oczyszczaczy powietrza do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Bobowa. Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Pr...

Czytaj więcej

Został uruchomiony rządowy program „Czyste Powietrze” 19/09/18

Burmistrz Bobowej informuje, że został uruchomiony Rządowy Program „Czyste Powietrze”. Program ten daje osobom fizycznym możliwość uzyskania wsparcia finansowego na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje na stronie www.wfos.krakow.pl oraz pod numerem telef...

Czytaj więcej

Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 12/09/18

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 210  tys. zł na realizację zadania pn. „Rozwój bazy kulturalnej na terenie Gminy Bobowa, poprzez zakup niezbędnego wyposażenia” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura domów kultury. W ramach projektu przewiduje się zakup projektora wraz z ekranem elektrycznym i osprzętem do Domów  Kultury w Wilczyskach i Jankowej oraz 2 telewizorów wraz ze sprzętem DVD dla Domów Kultury w W...

Czytaj więcej

WAŻNE OGŁOSZENIE 06/09/18

Burmistrz Bobowej informuje, że w dniu 6 września 2018 roku około godziny 15:30 w miejscowości Jankowa doszło do wycieku nieznanej substancji do potoku Stróżnianka. Substancja ta nie przedostała się do ujęcia wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bobowej. Ujęcie wody zostało odpowiednio wcześnie zamknięte i zabezpieczone. Nie ma zagrożenia dla użytkowników korzystających z wodociągu gminnego. O sytuacji zostały powiadomione służby takie jak: -Państwowa Straż Pożarna w Gorlica...

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!