Artykuły z kategorii Wiadomości


Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w m. Siedliska, Gmina Bobowa 07/12/20

Ogłoszenie

Czytaj więcej

Wigilia dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Bobowej 03/12/20

Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny w dniu 24 grudnia 2020 roku (tj. czwartek) w zamian za święto 26 grudnia 2020 r. przypadające w sobotę

Czytaj więcej

Jak załatwić sprawę w USC nie wychodząc z domu 03/12/20

e-usługa dla obywateli Urząd Stanu Cywilnego w Bobowej przypomina, że nie wychodząc z domu, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu można złożyć przez Internet wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Jest to możliwe dzięki udostępnieniu tej usługi na platformie ePUAP, czyli Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. Jednak chcąc skorzystać z tego udogodnienia trzeba mieć profil zaufany na ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny. I...

Czytaj więcej

Nabór na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach klastra energii „Biała – Ropa” 02/12/20

Klaster energii „Biała – Ropa” ogłasza nabór dla zainteresowanych mieszkańców wszystkich gmin Ziemi Gorlickiej na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych. Dotyczy: instalacji solarnych, pomp ciepła, kotłów c.o. na pellet. Gwarantujemy: dofinansowanie 60 % kosztów netto instalacji; pełen proces inwestycyjny od inwentaryzacji dokumentacji, poprzez wykonawstwo do odbiorów włącznie; serwis urządzeń i pięcioletnią gwarancję firmy uznanej na rynku k...

Czytaj więcej

XXV Sesja Rady Miejskiej 26/11/20

W dniu 25 listopada 2020 r. odbyła się zdalna XXV Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018r. szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu ...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej 20/11/20

W dniu  25 listopada  2020 r. (środa) o godzinie 13.30, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany uchwały nr III/27/18 Rad...

Czytaj więcej

Komunikat do mieszkańców Gminy Bobowa ws. Powszechnego Spisu Rolnego 29/10/20

Szanowni Mieszkańcy, Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września  2020 r. rozpoczął się  Powszechny Spis Rolny 2020 i  potrwa  do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych. W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można wziąć udział na kilka sposobów: można spisać się samodzielnie przez Internet lub zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) ...

Czytaj więcej

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 27/10/20

W dniu 26 października 2020 r. odbyła się zdalna XXIV Sesja Rady Miejskiej. Zostały podjęte następujące uchwały w sprawach: Proponowany porządek obrad: a) uchwalenie programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi    podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, b) zmiany uchwały Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 października 2019r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organi...

Czytaj więcej

Trwa Powszechny Spis Rolny 2020 22/10/20

Czytaj więcej

Plan Adaptacji do Zmian Klimatu 22/10/20

Zmiany klimatu i związane z nimi ekstremalne zjawiska pogodowe takie jak powodzie, susze, fale wysokich temperatur, huragany czy gwałtowne burze stały się niezaprzeczalnym faktem. Również dla naszego miasta oraz gminy wiążą się one z wielkimi wyzwaniami, do których możemy się przygotować tworząc Gminny Plan Adaptacji do zmian klimatu. Zadaniem planu jest diagnoza miasta i gminy tj. ocena ich wrażliwości oraz potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu. Plan adaptacji zawiera zestaw dedykowanych dzia...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 20/10/20

W dniu  26 października  2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych. 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2019...

Czytaj więcej

Rozpoczynają się konsultacje ws. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030 19/10/20

Burmistrz Bobowej zawiadamia, o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w zakresie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Bobowa na lata 2021-2030. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 19.10.2020 r. i potrwają do 02.11.2020 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszanie uwag lub propozycji mieszkańców w formie anonimowej ankiety: wypełnionej elektroniczne za pomocą aktywnego formularza; lub wysłanej za pośrednictwem poc...

Czytaj więcej

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Bobowa 16/10/20

Urząd Miejski w Bobowej zawiadamia, że zgodnie z Uchwałą nr XXIII/209/20 Rady  Miejskiej w Bobowej z dnia 17 września 2020r. z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulegnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która będzie wynosić 16,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Jednocześnie ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnym jednorodzinnymi, kompostujących bioo...

Czytaj więcej

Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa” 15/10/20

Bobowa, dnia 15.10.2020 r. RIiGK.062.1.2020 Obwieszczenie Burmistrza Bobowej Działając na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 833) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem dokumentu pn. „Aktualizacja projek...

Czytaj więcej

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok 05/10/20

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Czytaj więcej