Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Siedliska, Sędziszowa, Brzana i Wilczyska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 30/11/23

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 – skan

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LVII_521_23 – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność