Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452 wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 30/11/23

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 – skan

Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452

Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_dz_452 – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność