Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Brzana, Jankowa i Siedliska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 30/11/23

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 – skan

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LIX_535_23 – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność