Obwieszczenie i ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa w miejscowości Bobowa, Jankowa, Siedliska i Wilczyska wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 30/11/23

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska

Obwieszczenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska – skan

Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska

Ogłoszenie_wyłożenie_MPZP Bobowa_Jankowa_Siedliska_Wilczyska – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność