Artykuły z kategorii Projekty z Budżetu Państwa


Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i renowacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach 26/03/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 466 600,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”  na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w St...

Czytaj więcej

„Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Siedliska Szkoła” na 2021 r. 31/12/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 252 720,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Siedliska Szkoła” na 2021 r. Całkowita wartość zadania stanowi: 293 155,20 zł. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Bobowa ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. P...

Czytaj więcej

„Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Sędziszowa” na 2020 r. 17/07/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 274 509,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Sędziszowa” na 2020 r. Całkowita wartość zadania stanowi: 318 430,44 zł. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Bobowa ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Pozyska...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność