Artykuły z kategorii Projekty z Budżetu Państwa


Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska” 30/04/24

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Firma „PAWLAK” Łukasz Pawlak z siedzibą: 33-336 Łabowa 81. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 204 745,73 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 122 847,00 zł. Przedmiotem zadania jest remont drogi gmin...

Czytaj więcej

Rozpoczęły się prace przy zadaniu “Remont drogi gminnej 270071 K w miejscowości Bobowa” 30/04/24

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej 270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III - w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "Godrom" Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38-300 Gorlice. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą ...

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej 270207 K w miejscowości Wilczyska 28/02/24

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270207 K w km od 0+150 do km 0+690 w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270207 K w Wilczyskach na długości 0,540 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r. Całkowity koszt zadania wynosi 313 530,23 zł, z czego dofinansowanie stan...

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej  270071 K w miejscowości Bobowa 28/02/24

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej  270071 K na odcinku I – w km od 0+000-0+135, na odcinku II – w km od 0+417-0+469, na odcinku III - w km od 0+662-0+832 w miejscowości Bobowa, Gmina Bobowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270071 K w Bobowej na długości 0,357 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2024 r. Całkowity koszt zadania wyno...

Czytaj więcej

Rozpoczął się remont drogi gminnej w Stróżnej 23/10/23

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996  w miejscowości Stróżna, Gmina Bobowa” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest Firma JUREK Marian Jurek z siedzibą: Berest 52 B 33-380 Krynica-Zdrój. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 430 226,01 zł, z czeg...

Czytaj więcej

Remont drogi gminnej w miejscowości Stróżna 11/08/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Remont drogi gminnej nr 270199K na odcinku I w km od 0+000-0-232, na odcinku II w km od 0+348-0+363, na odcinku III w km od 0+704-0+996  w miejscowości Stróżna, Gmina Bobowa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej nr 270199K w Stróżnej na długości 0,539 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 r. Całkowity koszt zadania wynosi 449 898,28 zł, z...

Czytaj więcej

Rozpoczęły się prace budowlane związane z remontami dróg w Gminie Bobowa 07/08/23

Gmina Bobowa rozpoczęła prace budowlane w ramach realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa dofinansowanego ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. w Gorlicach. Całkowity koszt zadania zgodnie z umową z Wykonawcą stanowi 470 026,67 zł. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej Bobowa PKP ul. Grochowa nr 270078K na długości 0,693...

Czytaj więcej

Remonty dróg w Gminie Bobowa – tablice informacyjne 07/08/23

Czytaj więcej

Gmina Bobowa z dotacjami na remont dróg 07/08/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 270078K w km 0+000-0+693 w miejscowości Bobowa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotem zadania jest remont drogi gminnej Bobowa PKP ul. Grochowa nr 270078K na długości 0,693 km. Realizacja zadania przewidziana jest na 2023 r. Całkowity koszt zadania wynosi 535 713,81 zł, z czego dofinansowanie stanowi: 321 428,00 zł (60%). Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na rea...

Czytaj więcej

Modernizacja drogi gminnej nr 270075K Bobowa – ul. Zielona 15/06/23

Gmina Bobowa uzyskała dotację celową w kwocie 480 000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 270075K Bobowa – ul. Zielona” w ramach środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Całkowity koszt inwestycji realizowanej w 2023 r. wynosi  724 005,31zł. Zakres prac obejmuje: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne, - roboty konstrukcyjne z wykonaniem nawierzchni drogi, - uzupełnienie poboczy i zjazdów grunt...

Czytaj więcej

Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej 19/04/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 446 500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – edycja 2022 na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej”. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 650 964,00 zł. Głównym celem zadania jest poprawa warunków treningowych i bytowych dla klubó...

Czytaj więcej

„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska w Gminie Bobowa” 22/11/22

Zakończono realizacje zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska w Gminie Bobowa” dofinansowanego w wysokości 600 000,00 zł w ramach naborów „Wsparcie dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”. W związku z realizacją  inwestycji w Siedliskach : - powstał nowy odcinek sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1,2 km, - przyłączono do sieci kanalizacyjnej 7 budynków, - zwiększono liczbę osób korzystającyc...

Czytaj więcej

Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i renowacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach 26/03/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 466 600,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”  na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w St...

Czytaj więcej

„Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Siedliska Szkoła” na 2021 r. 31/12/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 252 720,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Siedliska Szkoła” na 2021 r. Całkowita wartość zadania stanowi: 293 155,20 zł. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Bobowa ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. P...

Czytaj więcej

„Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Sędziszowa” na 2020 r. 17/07/20

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 274 509,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na realizację zadania pn. „Prowadzenie linii komunikacyjnej „Stróżna Aleja – Sędziszowa” na 2020 r. Całkowita wartość zadania stanowi: 318 430,44 zł. Głównym celem zadania jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców Gminy Bobowa ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Pozyska...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność