Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i renowacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach 26/03/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 466 600,00 zł z budżetu Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”  na realizację zadania pn. „Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej w Bobowej, Szkole Podstawowej w Brzanie, Szkole Podstawowej w Jankowej, Szkole Podstawowej w Siedliskach, remont piłkochwytów boiska przy Szkole Podstawowej
w Stróżnej i Szkole Podstawowej w Bobowej oraz remont piłkochwytów boiska i renowacja dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach.”
Całkowita wartość zadania wynosi 809 693,00  zł.

Głównym celem zadania jest poprawa warunków treningowych i bytowych dla klubów sportowych, uczniów szkół uczęszczających na zajęcia wychowania fizycznego, trenerów, nauczycieli W-F oraz osób korzystających z przedmiotowych obiektów. Celem zadania jest także przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej tych obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Priorytetem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego zaplecza sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Bobowej, Brzanie, Jankowej, Siedliskach poprzez wykonanie ich generalnego remontu oraz poprzez remont piłkochwytów na dwóch boiskach sportowych w Stróżnej i Wilczyskach a także remont ogrodzenia boiska w Stróżnej oraz malowanie dachu nad salą gimnastyczna w Wilczyskach.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  1. remont 2 zespołów sanitarno – szatniowych, magazynku trenerów wraz
    z pomieszczeniem obok magazynku, piłkochwytów na boisku „Orlik”,
  2. remont 2 zespołów sanitarno – szatniowych w Szkole Podstawowej w Brzanie,
  3. remont zespołu sanitarno – szatniowego, wymiana drzwi wejściowych do budynku
    w Szkole Podstawowej w Jankowej,
  4. remont 4 zespołów sanitarno – szatniowych w Szkole Podstawowej w Siedliskach,
  5. remont ogrodzenia boiska sportowego wraz z remontem piłochwytów na tym boisku przy Szkole Podstawowej w Stróżnej,
  6. malowanie dachu nad salą gimnastyczną i łącznikiem oraz remont piłkochwytów na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Wilczyskach.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Wyremontowane i odnowione obiekty będą znajdować się w zarządzaniu szkoły na terenie, której się znajdują. Będą ogólnodostępne i używane przede wszystkim przez uczniów tych szkół uczęszczających na zajęcia W-F. Będą wykorzystywane także przez uczniowskie i młodzieżowe kluby sportowe działające przy szkołach. Ze względu na dużą aktywność młodzieży oraz dzieci ze wszystkich szkół w Gminie Bobowa oraz zaangażowanie w życie sportowe możliwość korzystania z nowych i estetycznych szatani będzie wielką korzyścią. Wszystkie obiekty, stanowiące przedmiot wniosku będą dostępne dla całej społeczności lokalnej nieodpłatnie.


k.z.