Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej 19/04/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 446 500,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – edycja 2022 na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego ORLIK 2012 w Bobowej”. Całkowita szacunkowa wartość zadania wynosi 650 964,00 zł.

Głównym celem zadania jest poprawa warunków treningowych i bytowych dla klubów sportowych, uczniów szkół uczęszczających na zajęcia wychowania fizycznego na obiekty ORLIK w Bobowej, trenerów, nauczycieli W-F oraz wszystkich osób korzystających z obiektów ORLIK. Celem zadania jest także przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej tych obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym. Priorytetem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w Gminie Bobowa poprzez wykonanie ich generalnego remontu.

Zadanie swoim zakresem obejmuje roboty remontowe ogrodzenia i oświetlenia kompleksu sportowego ORLIK w Bobowej, w tym:

  1. Modernizacja ogrodzenia kompleksu sportowego ORLIK w Bobowej.
  2. Modernizacja oświetlenia kompleksu sportowego ORLIK w Bobowej.
  3. Wymiana nawierzchni i wyposażenia boiska wielofunkcyjnego.
  4. Dostawa i montaż siedzisk stadionowych w ilości 40 sztuk na konstrukcji stalowej na stałe przytwierdzonych do gruntu.

Projekt skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Wyremontowane i odnowione obiekty będą znajdować się w zarządzaniu szkoły na terenie, której się znajdują. Będą ogólnodostępne i używane przede wszystkim przez uczniów uczęszczających na zajęcia W-F. Będą wykorzystywane także przez uczniowskie i młodzieżowe kluby sportowe działające przy szkołach. Ze względu na dużą aktywność młodzieży oraz dzieci ze wszystkich szkół w Gminie Bobowa oraz zaangażowanie w życie sportowe możliwość korzystania z odremontowanego obiektu sportowego ORLIK w Bobowej będzie wielką korzyścią. Wszystkie obiekty, stanowiące przedmiot wniosku będą dostępne dla całej społeczności lokalnej nieodpłatnie.

Dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność