Artykuły z kategorii Dotacje


„Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych” 04/05/22

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19 Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz Gminnej Jednostki Usług Komunalnych” w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Cel...

Czytaj więcej

Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa 02/03/22

Gmina Bobowa realizuje projekt pn.: „Zakup laptopów dla dzieci z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Bobowa” w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 20202. Celem pr...

Czytaj więcej

“Bobowa bez barier” 20/07/21

Czytaj więcej

“Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 01/07/21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   Tytuł projektu: „Bobowa bez barier” - Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynk...

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność