“Bobowa bez barier” – Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych 01/07/21

INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TRANSPORTOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIOWA

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIUM

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 


k.z.