Artykuły z kategorii Inwestycje


Ponad dwa miliony na remont dróg w gminie Bobowa 12/05/17

Mamy dobre wiadomości dla kierowców i mieszkańców gminy Bobowa. Właśnie ruszają kolejne przebudowy i zmiany nawierzchni dróg na terenie gminy Bobowa. Place budów zostały już przekazane. Przebudowie ulegną: Św. Wawrzyńca w miejscowości Bobowa - 1180 m - (od cmentarza do skrzyżowania z ul. Bohaterów Bobowej) wraz z budową chodnika na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 981 do bloków, Sportowa w miejscowości Bobowa - 255 m - wraz z budową ciągu pieszo - jezdnego, Ks. Jana Czuby w miejscowo...

Czytaj więcej

Zestawienie kosztów dotyczących Kościoła Św. Zofii 08/02/16

Działając z upoważnienia ks. dziekana Mariana Jedynaka - Proboszcza Parafii, Burmistrz Bobowej przedstawia informację dotyczącą wykonanych prac remontowych w kościele pw. św. Zofii oraz dzwonnicy przy kościele św. Zofii, które prowadzone były przez Gminę Bobowa: 1. Zadanie pn. Konserwacja drewnianego stropu kościoła pw. św. Zofii w Bobowej Zakres zadania: prace wzmacniające konstrukcję (wzmocnienie chemiczne i montaż belek klejonych), rekonstrukcja pułapu z desek w nawie, mon...

Czytaj więcej

Wielofunkcyjny Dom Kultury w Jankowej 03/02/14

Cały czas trwają prace przy budowie Wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej Obiekt ten będzie  stanowić Centrum Aktywności  Wiejskiej, będzie służyć dla OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, będzie tam miejsce na prowadzenie nauki wyrabiania koronki klockowej i  świetlicę środowiskową. Zakończenie tego zadania przewidziane jest  do 31 lipca 2014 r. Łączna wartość zadania wynosi prawie 1,6 mln. zł. i obejmuje budowę Domu Kultury, remizę OSP, parkingu i drogi wra...

Czytaj więcej

Milion złotych na nowe nawierzchnie asfaltowe 03/01/14

W 2013 roku utwardzono nawierzchnią asfaltową kilka km dróg gminnych we wszystkich sołectwach o wartości około 1 mln. zł. z dofinansowaniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 67%.  

Czytaj więcej

Chodniki dla pieszych przy drogach wojewódzkich 03/11/13

Budowa chodników dla pieszych przy drogach wojewódzkich Nr 981 w Wilczyskach i Nr 977 w Siedliskach. W 2013 roku wykonany został I etap, a w przyszłym roku będzie kontynuowana budowa dalszych odcinków. Łącznie w Wilczyskach wykonane zostanie prawie 2,5 km, aż do skrzyżowania w Jankowej, o wartości ponad 2,3 mln. zł. Natomiast w Siedliskach  wykonane zostanie ponad 1,5 km, aż do ...

Czytaj więcej

Parking przy cmentarzu komunalnym w Stróżnej 03/09/13

Wybudowany został  parking przy cmentarzu komunalnym w  Stróżnej. Zakres robót obejmował: roboty ziemne, kanalizację burzową, wykonanie drogi dojazdowej, ułożenie kostki brukowej na parkingu i drodze dojazdowej o łącznej powierzchni ponad 711 m2. Dzięki temu powstało 23 miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wartość zadania wyniosła ponad 120 tys. zł. W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów W...

Czytaj więcej

Gmina w sieci 24/08/12

Trwają intensywne prace przy budowie kolejnych kilometrów kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Obecne etapy prac obejmują: Bobową, Jankową, Wilczyska i Brzanę. Nowy wodociąg przeprowadzony zostanie z Bobowej do Jankowej przecinając drogę wojewódzką. W Jankowej nastąpi zasilenie istniejącej już sieci wodociągowej. Łączna długość nowego odcinka sieci wodociągowej wyniesie 2487 metrów. Równolegle do wodociągu budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej. Dzięki nowej oczyszcz...

Czytaj więcej

Nowy parking w Bobowej 22/08/12

"Odnowa centrum miasta Bobowa" to nazwa kolejnego projektu, zrealizowanego na terenie Bobowej przy wsparciu środków zewnętrznych. Projekt obejmował: - Remont chodnika i placu pomiędzy Kościołem Parafialnym a domem nauczyciela - Budowę oświetlenia ulicy Gryfitów - Budowę chodnika i parkingu z oświetleniem przy ulicy Stawowej Wartość zadań wyniósł 809 387,52 zł przy 50% dofinansowaniu z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.  

Czytaj więcej

Powstaje nowy chodnik w Siedliskach 22/08/12

Trwają prace przy budowie nowego chodnika w miejscowości Siedliska. Za kwotę 279 860,90 złotych firma budowlana z Gromnika w ciągu drogi wojewódzkiej 977 (Tarnów-Moszczenica) wykona między innymi: chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 413 metrów, remont zjazdów na przyległe posesje. Jeszcze przez kilka tygodni na drodze będą występować utrudnienia związane z budową, stateczny termin zakończenia inwestycji to koniec września bieżącego roku. Chodnik znacząco poprawi mieszkańcom komfor...

Czytaj więcej

Kolejne inwestycje w gminie 20/03/12

Rozpoczyna się budowa chodnika dla pieszych o długości ponad 600 metrów oraz oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Bobowa - Brzana. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma TOMAX z Zalasowej. Wartość inwestycji wynosi ponad pół miliona złotych, a termin realizacji do końca lipca br. Przekazano również plac budowy pod budowę parkingu i chodników wraz z oświetleniem, tym razem w Bobowej. Ulica Stawowa zostanie oświetlona, na ulicy Gryfitów wyremontowany zostanie chodnik i rów...

Czytaj więcej

Nowy most w Siedliskach 27/11/11

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn.: „ Odbudowa mostu w m. Siedliska w ciągu drogi gminnej Nr K 270153 Siedliska – Zalesie – Staszkówka w gm. Bobowa” zniszczonego na skutek działania powodzi w 2010 r. Wykonawcą robót był Zakład Budowy Mostów Gryglak Bartosz, Czachurski Andrzej s.c. z Klęczan. Prace zostały rozpoczęte dnia 23.05.2011 r. Funkcję inspektora nadzoru pełnił Piotr Zieliński. Całkowity koszt zadania wyniósł 931 874,54 zł. Dofinansowanie ze środków budżetu pa...

Czytaj więcej

Zgodnie z obietnicą – zamieszkają w nowych domach na święta 27/11/11

28 listopada 2011 r. w Siedliskach miała miejsce uroczystość otwarcia osiedla domów jednorodzinnych dla mieszkańców Bobowej, którzy w zaszłym roku stracili swoje mieszkania w wyniku osuwisk i powodzi. Siedem domów zostało wybudowanych w Siedliskach, a dwa w Wilczyskach. Wszyscy mieszkańcy nowego osiedla podkreślali, że nie pozostawiono ich bez pomocy i dotrzymano obietnicy zakończenia budowy jeszcze w tym roku. Podczas oddania kluczy do nowych domów było wielu gości. Wśród nich był Minister Jer...

Czytaj więcej

Nowa oczyszczalnia już działa! 22/09/11

W dniu 14 września 2011 r. w Gminie Bobowa odbyło się uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody i hydroforni w Bobowej. W uroczystości wzięli udział: Pani Barbara Bartuś – Poseł na Sejm RP, Starosta Gorlicki, Radni Powiatu Gorlickiego, Radni Gminy Bobowa, Wójtowie z okolicznych gmin, Wykonawcy inwestycji, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, Sołtysi, Pracownicy Urzędu Miejskiego. Burmistrz Pan Wacław Ligęza po powitaniu zaproszonych gości przedstawił informacj...

Czytaj więcej

Nowy most w Siedliskach 31/07/11

Trwa realizacja zadania pod nazwą „ Odbudowa mostu w m. Siedliska w ciągu drogi gminnej Nr K 270153 Siedliska – Zalesie – Staszkówka w gm. Bobowa” . Wykonawcą inwestycji jest firma budowlana z Klęczan, wyłoniona w przetargu. Wartość zadania wynosi blisko milion złotych. Planowany termin zakończenia zadania to koniec listopada. W chwili obecnej został rozebrany stary most i lada dzień firma przystąpi do budowy nowego.

Czytaj więcej

Trwają prace przy odbudowie domów 07/06/11

Ruszyła budowa 9 nowych domów dla rodzin, które straciły swoje domy w wyniku osuwisk na terenie Gminy Bobowa. Siedem budynków powstaje w miejscowości Siedliska, dwa w Wilczyskach. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo BUDMEX z Nowego Sącza, po wygranym przetargu za kwotę 1 772 146,08 złotych przystąpili do prac, które potrwają do końca listopada. Zdjęcia z placu budowy

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!