Gmina w sieci 24/08/12

Trwają intensywne prace przy budowie kolejnych kilometrów kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Obecne etapy prac obejmują: Bobową, Jankową, Wilczyska i Brzanę.
Nowy wodociąg przeprowadzony zostanie z Bobowej do Jankowej przecinając drogę wojewódzką. W Jankowej nastąpi zasilenie istniejącej już sieci wodociągowej.
Łączna długość nowego odcinka sieci wodociągowej wyniesie 2487 metrów.

Równolegle do wodociągu budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.

Dzięki nowej oczyszczalni ścieków, którą dysponuje Gmina Bobowa, wybudowanej w latach 2010/2011 za kwotę ponad 7 milionów złotych możliwa jest teraz rozbudowa kanalizacji na terenie gminy i podłączenie nowych gospodarstw. Aktualnie w  budowie jest sieć kanalizacyjna o długości blisko 30 kilometrów. Rurociąg kanalizacyjny biegnie od Bobowej-Hamry przez Wilczyska-Jeżów, Jankową-Równie, Bobową-Piekło, Brzanę Dolną i Berdechów do oczyszczalni.
W celu zapewnienia odpowiednich parametrów przesyłu w ramach projektu powstaje 13 przepompowni.

Łączna wartość inwestycji wynosi 5 163 810 zł, a to jeszcze nie koniec, w opracowaniu jest projekt na kolejną rozbudowę obejmującą kolejne tereny w miejscowościach: Siedliska, Sędziszowa, Stróżna, Wilczyska i Brzana.
Inwestycje w powszechny dostęp mieszkańców do wodociągu i kanalizacji sanitarnej mają charakter priorytetowy ze względu na poprawę poziomu życia. Nie bez znaczenia pozostaje również konieczność sprostania ostrym wymogom stawianym przez Unię Europejską w tym zakresie.

[pe2-gallery album=”aHR0cDovL3BpY2FzYXdlYi5nb29nbGUuY29tL2RhdGEvZmVlZC9iYXNlL3VzZXIvMTA2MTU4OTg2MDI1ODYxNDU3Nzk0L2FsYnVtaWQvNTc4MDEzMDY1MDgzMTUyMDIwOT9hbHQ9cnNzJmFtcDtobD1lbl9VUyZraW5kPXBob3Rv”]


Możesz przeskoczyć na koniec i zostawić odpowiedź. Pingowanie jest obecnie niedozwolone.

Wprowadź komentarz

zamknij okno komentarzy

Napisz odpowiedź