Artykuły z kategorii Fundusz Dróg Samorządowych


Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr I w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa 08/09/20

Dofinansowanie: 244 930,00 złotych Całkowita wartość inwestycji: 493 551,65 złotych    

Czytaj więcej

Przebudowa drogi gminnej nr 270228K w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa, gmina Bobowa 08/09/20

Dofinansowanie: 229 786,00 złotych Całkowity koszt inwestycji: 477 880,98 złotych

Czytaj więcej

Zawartość | Menu | Dostępność