Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr I w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa 08/09/20

Dofinansowanie: 244 930,00 złotych

Całkowita wartość inwestycji: 493 551,65 złotych

 

 


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność