Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa 17/05/23

Ogłoszenie o wyłożeniu

Ogłoszenie o wyłożeniu

Prognoza MPZP 272-4

Zmiana części tekstowej dz. 272-1 – projekt do wyłożenia


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność