Obwieszczenie i ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 452 wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 12/04/23

ogłoszenie i obwieszczenie

Ogłoszenie_MPZP Bobowa_LII_491_23

Obwieszczenie_MPZP Bobowa_LII_491_23


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność