Festiwal Kultury Pogranicza Stropkov 10/08/22

W dniach 05 – 06.08.2022 r. w mieście Stropkov na Słowacji odbył się Festiwal Kultury Pogranicza. Wydarzenie związane było z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nizna Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego” dofinansowanego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W Festiwalu uczestniczyły delegacje gmin i miast partnerskich tj.:
– Gmina Bobowa reprezentowana przez burmistrza Pana Wacława Ligęzę wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Bobowej.
– Gmina Sękowa reprezentowana przez wójt Panią Małgorzatę Małuch wraz z pracownikami urzędu,
– Nižná Polianka reprezentowana przez Pana Jana Ćundrę – Starostę Gminy
– Miasto Stropkov reprezentowane przez Burmistrza Miasta Pana Ondreja Brendzę oraz pracowników urzędu, oraz inne miasta partnerskie Miasta Stropkov.
Festiwal Kultury Pogranicza połączony był z wystawami promującymi historię i kulturę Polski i Słowacji. Na ulicach miasta znajdowały się stoiska promujące m. in. produkty regionalne, ekologiczną żywność czy rękodzieło regionalne.
Gmina Bobowa prezentowała stoisko słynnych bobowskich koronek klockowych a koronczarki z Bobowej uczyły metod i sposobów wyplatania koronek.
W czasie festiwalu odbyły się także prezentacje dorobku artystycznego i kulturowego prezentowanego przez społeczność lokalną. Z programami artystycznymi wystąpiły zespoły regionalne Gmin Partnerskich. Gminę Bobowa reprezentował Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Mała Koroneczka” działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa od 2020 r. pod kierunkiem choreograf Pani Agaty Mika, kierownika muzycznego Pana Jana Malisza oraz kierownika zespołu Pani Celiny Job. Zespół tworzą dzieci w wieku od 8 do 14 lat prezentując swoje umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne. Prezentowanymi pieśniami i tańcami kultywują tradycję folkloru Pogórzan zachodnich z dorzecza Białej Dunajcowej.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność