Gmina Bobowa z dofinansowaniem na renowację Cmentarza z I wojny światowej w Siedliskach 28/05/21

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizacje zadania pn. „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach” – etap II ” w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury, Ochrony Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Całkowity koszt zadania wynosi 71 955,00 zł,  dofinansowanie 57 210,00 zł80%.

Drugi etap konserwacji i renowacji cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach zakresem obejmie:

  1. Elementy kamienne – piaskowcowe – słupy ogrodzenia, mury schodów wejścia.
  2. Elementy betonowe – płyty (nasadniki) słupów ogrodzenia.
  3. Odtworzenie wnętrza i ogrodzenia cmentarza – usunięcie pni drzew i drzew zagrażających ogrodzeniu.
  4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Prace zostaną wykonane do końca 2021 roku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”


k.z.