Komunikat do mieszkańców Gminy Bobowa ws. Powszechnego Spisu Rolnego 29/10/20

Szanowni Mieszkańcy,

Na terenie naszej gminy, podobnie jak w całym kraju, 1 września  2020 r. rozpoczął się  Powszechny Spis Rolny 2020 i  potrwa  do 30 listopada. Jest to największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa. Odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowe dla wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych.

W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 można wziąć udział na kilka sposobów: można spisać się samodzielnie przez Internet lub zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon. Jeżeli jednak do 1 października użytkownicy gospodarstw rolnych nie skorzystali z wyżej wspomnianych opcji, to mogą spodziewać się telefonu od rachmistrza lub jego wizyty. Ze względu na panującą obecnie w naszym kraju pandemię, spis w naszej gminie odbywa się głównie telefonicznie.

Niestety na terenie gminy Bobowa występują duże problemy z komunikacją rachmistrzów z rolnikami. Użytkownicy gospodarstw nie odbierają telefonów, nie dotrzymują także terminów umówionych. Rachmistrz dzwoni z numeru 226666662, nie jest to kolejna oferta handlowa. Po każdym wykonanym przez rachmistrza telefonie, na telefon komórkowy rolnika przychodzi informacja, że dzwonił rachmistrz w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego. Jeżeli nie mogą Państwo w danym momencie odebrać telefonu, proszę oddzwonić. Jeżeli podczas rozmowy z rachmistrzem okazuje się, że nie mają Państwo przygotowanych informacji na temat swojego gospodarstwa i istnieje konieczność przełożenia rozmowy, to proszę odbierać telefon w umówionym terminie. Szanujmy pracę rachmistrzów. Czas, jaki poświęcają na przeprowadzenie ankiety to jedno, ale czas jaki poświęcają, żeby dodzwonić się do Państwa to druga sprawa. Proszę pamiętać, że do zakończenia spisu zostało niewiele ponad miesiąc, a jeżeli ktoś z Państwa odmówi udziału w spisie lub spisze się po terminie, będzie podlegał karze, co reguluje ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).

– art. 56. 1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  1. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie.

– art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.
– art. 58. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

– art.59 Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58 następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i  objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Dane zebrane w spisie rolnym będą służyć m.in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i będą przekładać się na wielkość środków, które Polska otrzyma na programy rozwojowe dla rolnictwa. Powszechny Spis Rolny jest bardzo ważnym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie regionalnym.

Serdecznie dziękujemy za zrozumienie, pomoc i gotowość do spełnienia obywatelskiego obowiązku. Liczymy na Państwa współpracę.


k.z.