ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bobowa oraz Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa 03/06/20

zapytanie ofertowe – aktualizacja pgn i projektu założeń

zal nr 1 – formularz ofertowy

zal nr 2- oswiadczenie – spełnienie warunków

zal nr 3 – wykaz osob

zał. nr 4 -wykaz zrealizowanych usług

zał. nr 5 – wzór umowy termin

 


k.z.