Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa skateparku oraz budynku z przeznaczeniem na Centrum Aktywnego Wypoczynku” 20/04/20

Zapytanie ofertowe

zal nr 1 – formularz ofertowy

zal nr 2 – wykaz osob

zal nr 2a – oswiadczenie

zal nr 3 -wzor umowy

 

Ze względu na obecną sytuacje epidemiologiczną otwarcie ofert będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Gminy Bobowa. Dokładny adres transmisji będzie udostępniony na dzień przed otwarciem ofert.

Transmisja dostępna na kanale YouTube pod adresem: https://youtu.be/M86bvXJMF0g

 


k.z.