Zakończono renowację cmentarza z okresu I wojny światowej 10/12/19

Zakończono realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza z okresu I wojny światowej związanego z historią walk i męczeństwa Narodu Polskiego w Gminie Bobowa” dofinansowanego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt zadania wyniósł 125 000,00 zł,  z czego dofinansowanie stanowiło 100 000,00 zł80%.

W ramach zadania wykonana została konserwacja i renowacja cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach, w tym:

  • elementy betonowe cmentarza – krzyż pomnikowy, nagrobki (konserwacja zachowanych, rekonstrukcja niezachowanych),
  • elementy żelazne cmentarza – krzyże nagrobne,
  • odtworzenie układu mogił i nagrobków,
  • wyposażenie nagrobków w tablice nagrobne,
  • dokumentacja powykonawcza

k.z.