Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy – stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa 03/12/19

Wykazy najmu i dzierżawy


k.z.