Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 08/11/19

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie

Załącznik Nr 3 – Umowa

Załącznik Nr 4 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 5 – Klauzula informacyjna


k.z.