Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem na cele dydaktyczne dla szkół prowadzonych przez Gminę Bobowa 29/10/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2e90eb71-c3c1-4ac0-b979-ee72f938d34b

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 31.10.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 04.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d30957f7-9ff0-461d-aeb4-303eeb1e656c

Zmiana treści SIWZ z dnia 04.11.2019 r.

Ogłoszenie z dnia 07.11.2019 r. o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/88363a3b-6294-4c2d-8634-9b23592a2b95

Zmiana treści SIWZ z dnia 07.11.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 07.11.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 08.11.2019 r.


k.z.