Zakup i dostawa ciągnika w wersji komunalnej wraz z osprzętem 07/10/19

Załącznik Nr 4 – opis przedmiotu zamówienia (2) Załącznik Nr 3 – Umowa Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Zapytanie ofertowe Unieważnienie


k.z.