Komunikat o stanie jakości wody w wodociągu Bobowa 26/04/17

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17)

Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie.

W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej podjęła wszelkie działania polegające na płukaniu sieci i instalacji technologicznej środkami odkażającymi na Stacji Uzdatniania w Bobowej.

Jak informuje Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach, wodę z sieci wodociągu można używać do celów sanitarno-bytowych (sanitariaty, pranie).

O dalszych czynnościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komunikat z dnia: 26.04.2017

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej


W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, Burmistrz Bobowej informuje, że wodę zdatną do spożycia można pobierać z dwóch zabezpieczonych w tym celu beczkowozów w następujących lokalizacjach:

  • Plac targowy przy PKP w Bobowej – w dniu 26.04.2017 od godz. 11:00 do godz. 15:00
  • Ul. ks. Jana Czuby w Bobowej (parking obok Policji):
    • w dniu 26.04.2017 od godz. 10:00 do godz. 21:00
    • w dniu 27.04.2017 od godz. 6:00 rano

 

 Burmistrz Bobowej


Informujemy, że decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach dotyczy wyłącznie ujęcia wody w miejscowości Bobowa. W miejscowościach: Siedliska, Jankowa, Wilczyska nie stwierdzono obecności bakterii z grupy clostridium w wodzie z sieci wodociągowej.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej


Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowej cały czas prowadzi intensywne czynności mające na celu całkowite wyeliminowanie zanieczyszczenia wody i przywrócenie jej przydatności do spożycia.

Kolejne badanie wody będzie przeprowadzone w dniu 27 kwietnia 2017 r. Mieszkańcy zostaną niezwłocznie poinformowani o jego wynikach.

Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Bobowa


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!