Gospodarka odpadami

Niezbędnik
Harmonogram zbiórki odpadów na 2020 rok
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Jak należy segregować odpady komunalne?
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Bobowa za 2015 (PDF) 


Uprzejmie informujemy o możliwości przesyłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną.

Deklarację zamieszczoną poniżej należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.

W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkowanika na platformie ePUAP oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

– DEKLARACJA w wersji do edycji

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:  /0253viigub/skrytka

Odnośnik do platformy ePUAP – LINK

Ankieta dotycząca bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków

Ankieta PDF

 


Zawartość | Menu | Dostępność