Artykuły z kategorii Wiadomości


Informacja dla mieszkańców: Beczkowozy z wodą dostępne w Bobowej 26/04/17

W związku z  decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzającego brak przydatności do spożycia wody dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej, Burmistrz Bobowej informuje, że wodę zdatną do spożycia można pobierać z dwóch zabezpieczonych w tym celu beczkowozów w następujących lokalizacjach: Plac targowy przy PKP w Bobowej - w dniu 26.04.2017 od godz. 11:00 do godz. 15:00 Ul. ks. Jana Czuby w Bobowej (parking obok Policji) - Czytaj więcej


Komunikat o stanie jakości wody w wodociągu Bobowa 26/04/17

Informujemy, że z zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach stwierdzono brak przydatności wody do spożycia dostarczanej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Bobowej. (Decyzja nr HK/431/12/17) Powyższą decyzję podjęto na podstawie badań przeprowadzonych przez dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie i Krakowie. W badanych próbkach stwierdzono obecność bakterii z grupy clostridium. Gminna Jednostk...

Czytaj więcej

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego 24/04/17

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Spotkania informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców Województwa Małopolskiego odbywać się będą według załączonego Harmonogramu spotkań informacyjno - edukacyjnych. Działania podejmowane w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski dostępne są w Harmonogramie realizacji II edycji Budżetu Obywatelskiego Województw...

Czytaj więcej

Nabór wniosków na usuwanie azbestu 22/04/17

Burmistrz Bobowej przedłuża nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór zostaje przedłużony do 26 kwietnia 2017 r. do godziny 1...

Czytaj więcej

Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej 19/04/17

W dniu 24 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 19/04/17

W zamian za święto 11  listopada 2017 roku, przypadające w sobotę, w dniu 2 maja 2017 r. (tj. wtorek) Urząd Miejski w Bobowej będzie nieczynny. (zarządzenie)

Czytaj więcej

Setne urodziny Pani Ludwiki Chmura z Brzany 19/04/17

Tuż po świętach Wielkiej Nocy, 18 kwietnia 2017 r. w Brzanie miała miejsce niezwykła uroczystość, która zgromadziła wiele osób z okazji setnych urodzin Pani Ludwiki Chmura. Z tej okazji Szanownej Jubilatce życzenia złożył Pan Burmistrz Wacław Ligęza, który wraz z delegacją z Urzędu Miejskiego w Bobowej: Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Tabisiem oraz Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Panią Agatą Wrona odwiedził Panią Ludwikę. Obecny był również Pan Zygmunt F...

Czytaj więcej

Informacja 12/04/17

W dniu 14 kwietnia 2017 roku (tj. piątek) Urząd Miejski w Bobowej będzie czynny do godz. 13:00.

Czytaj więcej

Nabór wniosków na usuwanie azbestu 05/04/17

Burmistrz Bobowej ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z dachów i elewacji budynków mieszkalnych oraz gospodarczych z obszaru Gminy Bobowa. Zbiórce i utylizacji podlegać będzie także tzw. gruz azbestowy zdemontowany w latach poprzednich. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do pokoju nr 18 w Urzędzie Miejskim w Bobowej celem wypełnienia odpowiedniej deklaracji. Nabór wniosków trwał będzie od 10 do 20 kwietnia 2017 roku w godz...

Czytaj więcej

Informacja dla przedsiębiorców 23/03/17

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż podjął decyzję o zorganizowaniu Forum Duszpasterskiego dla Przedsiębiorców, które byłoby zapoczątkowaniem systematycznego duszpasterstwa ludzi biznesu. Polegałoby ono na przybliżaniu Katolickiej Nauki Społecznej Kościoła oraz na bezpośredniej formacji przedsiębiorców, mającej na celu umacnianie ich na drodze wiary i kierowania się w biznesie normami opartymi o prawo naturalne, Dekalog i Ewangelię. Wspomniane wyżej Forum jest zaplanowane na 8 maja br. z udziałem Wice...

Czytaj więcej

Ogłoszenie 22/03/17

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami. 5. Interpelacje radnych. 6. Zapytania i wnioski sołtysów. 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa. 8. ...

Czytaj więcej

List prezesa KRUS do rolników 22/03/17

List prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do rolników ws. bezpieczeństwa pracy podczas kolejnego sezonu agrotechnicznego. LIST PREZESA KRUS

Czytaj więcej

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe 02/03/17

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2015-2030 (PDF)

Czytaj więcej

Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – Wilczyska wraz budową stacji pomp w miejscowości Jankowa 24/02/17

Gmina Bobowa informuje, że rozpoczęto budowę sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej - Wilczyska wraz  budową stacji pomp w miejscowości Jankowa. Budowa sieci wodociągowej ma za zadanie zwiększenie ilości wody pitnej dla potrzeb wodociągu Wilczyska poprzez zasilanie go wodą ze stacji uzdatniania w Bobowej.  W chwili obecnej wodociąg Wilczyska zasilany jest ze studni głębinowej, która w okresie suszy nie pokrywa zapotrzebowania na wodę gospodarstw domowych podłączonych do sie...

Czytaj więcej

Konsultacje drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski 16/02/17

Burmistrz Bobowej informuje, że Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Małopolski odbywać się będą według harmonogramu zamieszczonego w tabeli zamieszczonej poniżej. INFORMACJA

Czytaj więcej

Google+ Click to listen highlighted text!