Artykuły z kategorii Zapytania ofertowe


Zarządzenie Burmistrza Bobowej w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania, z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu „Aktywny Senior” 11/09/20

Zarządzenie

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 09/09/20

Zaproszenie do złożenia oferty zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - wykaz osób zał-nr-3-umowa-nadzór-inwestorski

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację dostawy i montażu wiaty przystankowej w ramach zadania pn. „Powstanie miejsca wypoczynku w Gminie Bobowa” 09/09/20

Zapytanie ofertowe zał nr 1 - formularz ofertowy zał nr 2 - oświadczenie - spełnienie warunków zał nr 3 - wykaz prac zał nr 4 - oświadczenie o wykluczeniu zał nr 5 - wzór umowy zał nr 6 - specyfikacja  

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa” 01/09/20

Zapytanie ofertowe z 31 08 2020 r Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2- Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Czytaj więcej

Powołanie Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/08/20

Powołanie Komisji Konkursowej

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie ”Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 24/08/20

formularz oferty oswiadczenie szkic umowa zaproszenie ofertowe

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 24/08/20

zaproszenie ofertowe formularz oferty szkic oświadczenie umowa

Czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie naboru na członków Komisji ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 17/08/20

Ogłoszenie Załącznik - formularz zgłoszenia klauzula informacyjna - nabór członków Komisji  

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację, w latach 2020 – 2023, zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotyczącego kompleksowej realizacji projektu „Aktywny senior” 31/07/20

zarządzenie - ogłoszenie konkursu regulamin Konkursu załącznik nr 1 do regulaminu załącznik nr 2 do regulaminu załącznik nr 3 do regulaminu

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja murowanej kapliczki domkowej z 1920 r. z figurą Matki Bożej z Lourdes, położonej w Stróżnej, działka 530/2, Gmina Bobowa” 31/07/20

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 - Program Prac Konserwatorskich Załącznik nr 2 - Przedmiar prac Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik nr 4 - Oświadczenie Załącznik nr 5 - Projekt umowy Kapliczka Stróżna

Czytaj więcej

Dowóz uczniów z miejscowości Sędziszowa do Szkoły Podstawowej im. Jana Reca w Siedliskach w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 17/07/20

Zapytanie ofertowe 1-2020 Formularz oferty cenowej zał. nr 1 - 2020 zał. nr 2 Wykaz posiadanego sprzętu zał. nr 3 - 2020 Projekt umowy zał. nr 4 - 2020 INFORMACJA Z DNIA 27.07.2020: Unieważnienie zapytania ofertowego 1-2020

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn. „Kompleksowa usługa przeprowadzenia badań i wydania wspólnej opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobowej” 14/07/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na realizację zadania pn. PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K270288K Siedliska – Starodroże drogi wojewódzkiej nr 981 w km 0+615 – 1+425 w miejscowości Siedliska i Sędziszowa 25/06/20

Zaproszenie do złożenia oferty zal nr 1 -formularz ofertowy zal nr 2 - wykaz osób zal nr 3 - umowa - nadzór inwestorski

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr K270212 Wilczyska – PKP – Moroń w miejscowości Wilczyska, Gmina Bobowa 19/06/20

Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy Załącznik Nr 4 - Wzór umowy    

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie pn. „Rewitalizacja i rozwój zieleni na terenie miasta Bobowa” 12/06/20

zapytanie ofertowe projekt umowy oświadczenie formularz oferty  

Czytaj więcej