Artykuły z kategorii Wyniki przetargów


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Renowacja cmentarzy z okresu I wojny światowej związanych z historią walk i męczeństwa narodu polskiego w Gminie Bobowa” – etap I (konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach) 09/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - cmentarz PDF

Czytaj więcej

Wykonanie uproszczonej dokumentacji na przebudowę i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019 roku 02/10/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej w Bobowej” 27/09/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Brzanie 23/09/19

Ogłoszenie o wyborze oferty PDF

Czytaj więcej

Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap I 20/09/19

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF)

Czytaj więcej

Przebudowa istniejącego placu targowego z budową budynku sanitarnego, ogrodzeniem, odwodnieniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, przełożeniem odcinka sieci energetycznej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny plac miejski do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi, wystawienniczymi i artystycznymi na działkach nr 395/9, oraz 395/13 w Bobowej w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 12/09/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO dla inwestycji: „Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej” 09/09/19

Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF)

Czytaj więcej

Zakup i dostawa 12 radiotelefonów z mikrofonogłośnikiem oraz 6 zestawów aparatów powietrznych dla OSP z terenu Gminy Bobowa 28/08/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF

Czytaj więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach -budowa 3 -go bioreaktora na wykonanym fundamencie żelbetonowym w systemie „zaprojektuj i wybuduj” nr postępowania: RIiGK.271.7.2019 – II przetarg 02/08/19

zawiadomienie o wyborze - oczyszczalnia PDF

Czytaj więcej

Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Bobowa w 2019 r 31/07/19

Zawiadomienie o wyborze PDF

Czytaj więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Siedliskach oraz „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bobowa” nr projektu RPMP.05.03.02-12-0995/17 26/07/19

Zawiadomienie o wyborze (PDF)

Czytaj więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap II , część I i część II 17/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Dostawa sprzętu i pierwszego wyposażenia żłobka” w ramach zadania p.n. „ Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym , wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa .” 11/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bobowa 05/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej

Opracowanie koncepcji wstępnej zagospodarowania terenu jako centrum usług komunalnych w gminie Bobowa z lokalizacją w m. Siedliska dz. nr 816/2, 817/2, 818/2 04/07/19

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Czytaj więcej