“Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS” w 2024r. 01/03/24

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w kwocie 175 460,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej  w Siedliskach” z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa- MIRS”.

Zadanie obejmuje swoim zakresem wykonanie modernizacji infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Siedliskach składającej się z boiska wielofunkcyjnego, boiska trawiastego do piłki nożnej, bieżni oraz skoku w dal.

Ze względu na upływ czasu i ciągłą eksploatację obiektów konieczne jest podjęcie niezbędnych prac rewitalizacyjnych w/w obiektów.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 r.

Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Realizacja zadania przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków na potrzeby bezpiecznego uprawiania sportu oraz organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność