Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zakup kompostowników 01/03/24

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2024 r. Gmina Bobowa uzyskała pomoc finansową w kwocie 33 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na zakup kompostowników dla mieszkańców Gminy.

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Mieszkańcy, którzy złożyli deklaracje uczestnictwa w projekcie będą informowani telefonicznie o terminie podpisania umów użyczenia i odbioru kompostowników.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność