Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – stanowiącej mienie komunalne Gminy Bobowa 10/10/23

Burmistrz Bobowej

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bobowej oraz na stronie internetowej Urzędu www.bobowa.pl od 10.10.2023r., przez 21 dni, będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Wilczyska stanowiących własność Gminy Bobowa. Szczegółowe informacje można uzyskać: tel. 18 35-14-300 wew. 36.

Wykaz-dzierżawa-Wilczyska-675-1

Wykaz-dzierżawa-Wilczyska-675-1 – skan


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność