Obwieszczenie Burmistrza Bobowej w sprawie „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bobowa na lata 2023-2026” 09/10/23

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu – skan

Projekt Założeń – Gminy Bobowa


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność