Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie w wysokości 108 609,00 zł, ze środków budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

 Zadanie obejmuje wykonanie prac w następujących lokalizacjach:

  • Droga Brzana – Zagórze nr działki 155, 283 w miejscowości Brzana o długości 90 mb,
  • Droga Sędziszowa nr działki 500/4, 501/12, 501/14 w miejscowości Sędziszowa
    o długości 78 mb,
  • Droga Wilczyska-Jeżów-Moroń nr działki 194/4 w miejscowości Wilczyska o długości 100 mb.

Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność