Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa 27/09/23

Gmina Bobowa uzyskała pożyczkę w wysokości 1 697 215,61 zł, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bobowa”, którego koszt kwalifikowany wynosi 2 087 575, 20 zł.

,,Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce”


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność