Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności wsi Siedliska” 21/09/23

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Podniesienie atrakcyjności wsi Siedliska” dzięki dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska Wieś 2023”.

Miejscowość Siedliska jako nieliczna z całego województwa małopolskiego uzyskała nagrodę w postaci dotacji w kategorii „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” w kwocie 40 000,00 zł.

Nagroda zostanie przeznaczona na zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej w Siedliskach oraz zakup i montaż altany przy Domu Kultury w Siedliskach wraz z małą architekturą w ramach w/w zadania.

Zadanie zostanie zrealizowane w bieżącym roku.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność