Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bobowej 15/09/23

Gmina Bobowa realizuje zadanie pn. „Utworzenie i wyposażenie ekopracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Bobowej

Po wyłonieniu wykonawcy koszt całkowity zadania wynosi 56 000,00 zł, z czego 50 000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

Odbiorcami zadania są uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobowej oraz uczniowie pozostałych Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bobowa. Pośrednią grupę odbiorców będą stanowić rodzice uczniów oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy.

Ekopracownia zostanie utworzona w sali lekcyjnej. W celu utworzenia pracowni konieczne jest wykonanie niezbędnych prac remontowych pomieszczenia oraz zakup niezbędnych mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Stworzenie nowoczesnej ekopracowni oraz realizacja w niej programów ekologicznych ma służyć podniesieniu poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego uczniów.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność