Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 24/02/23

W dniu dzisiejszym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/731271 zostało opublikowane postępowanie przetargowe nr ZGZG.PN.271.3.2023 “Modernizacja infrastruktury edukacyjnej Ziemi Gorlickiej poprzez przystosowanie wybranych jednostek oświatowych do potrzeb osób niepełnosprawnych realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”.
 Termin składania ofert: 2023-03-10, godz. 11:00
– Termin otwarcia ofert: 2023-03-10, godz. 12:00   

k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność