Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej 24/08/22

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2022” w wysokości 45 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Remont budynku remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobowej”. Koszt całkowity zadania szacuje się na poziomie 120 000,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przypada na 2022 rok. W ramach zadania zostanie wykonany remont klatki schodowej w budynku, strychu, sali Orkiestry OSP w Bobowej oraz pomieszczenia socjalnego.

 

„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego
na realizację prac budowlano – remontowych
w remizach strażackich w 2022 r.”


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność