Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II 24/08/22

Gmina Bobowa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 132 w Bobowej stanowiącego kwaterę na Cmentarzu Żydowskim w Bobowej, XX w. – etap II”.

Dotację w wysokości 11 000,00 zł uzyskano w ramach konkursu Województwa Małopolskiego – MAŁOPOLSKA PAMIĘTA. Całkowity koszt II etapu prac wynosi 23 049,03 zł. Zakres prac obejmuje wykonanie rekonstrukcji niezachowanej maceby, jej impregnację i osadzenie na stopnicy, renowację i konserwację obramowania kwatery cmentarza, wykonanie prac ziemnych oraz wyposażenie maceb w tablice nagrobne.

Prace zostaną wykonane do końca 2022 r. Wykonawcą zadania jest firma “Antiko Arte” Konserwacja Dzieł Sztuki – Adam Janczy z Nowego Sącza.


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność