Gmina Bobowa z dofinansowaniem na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Stróżna – Pańskie Pola VI oraz Stróżna – Koczanka – Wilczyska (granica) na terenie Gminy Bobowa” 11/07/22

Gmina Bobowa uzyskała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Modernizacja dróg dojazdowych do pól Stróżna – Pańskie Pola VI oraz Stróżna – Koczanka – Wilczyska (granica) na terenie Gminy Bobowa”.

Zadanie współfinansowane jest ze środków budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 121 000,00 zł. Koszt całkowity inwestycji szacuje się na poziomie 242 100,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego


k.z.

Zawartość | Menu | Dostępność